Zdolność kredytowa jest obecnie najważniejszym elementem stanowiącym o możliwości udzielenia kredytu. Obliczana jest przez wszystkie banki, SKOK-i, oraz niektóre firmy pożyczkowe. Daje informacje o tym, czy dana osoba będzie w stanie spłacić zaciągane zobowiązanie w postaci kredytu lub pożyczki. Obliczenie zdolności kredytowej na naszą niekorzyść będzie skutkowało odrzuceniem przez bank naszego wniosku kredytowego.

Definicja zdolności kredytowej

Zaglądając do Art.70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawa Bankowego (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939), czytamy:

„Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.”

Ustawa bardzo jasno określa, że bank nie może udzielić kredytu bez wcześniejszego obliczenia zdolności kredytowej klienta. Z tego względu warto wiedzieć, jak taką zdolność się oblicza i jak można ją zwiększyć.

Wskazówka: Wszystkie ustawy prawa bankowego dostępne są na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych. Z całym brzmieniem ustawy zapoznać się można na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971400939.

Jak bank oblicza zdolność kredytową?

Udzielając zobowiązania, bank musi „sprawdzić” czy dłużnik będzie w stanie spłacić dług w wyznaczonym na to okresie. Nie wystarczy jednak podanie samych informacji nt. rodzaju umowy o pracę i wysokości wynagrodzenia. Według banku, uczciwie jest udzielić kredytu komuś, kto oprócz spłaty kredytu będzie również posiadał tzw. „dochód dyspozycyjny”, czyli pozostałe środki, które będą wystarczające na dokonanie opłat i bieżące wydatki dłużnika.

Dodatkowo ważny jest rodzaj posiadanej umowy o pracę. Umowy tymczasowe nie są dla banków przekonywujące, bank „woli” mieć pewność, że dochód będzie stabilny przez cały okres spłaty kredytu, a tym samym, że pożyczkobiorca będzie spłacał kredyt zgodnie z założeniami wcześniej spisanej umowy.

Wskazówka: Posiadając dochody z tytułu działalności gospodarczej należy prowadzić ją od 12 lub 24 miesięcy, aby było to dla banku wiarygodne źródło dochodu

Jakie informacje jeszcze są potrzebne do obliczenia zdolności kredytowej?

  • Informacje o wszystkich wydatkach domowych, w tym potrzebnych środków na tzw. „wydatki bieżące”
  • Koszty utrzymania wszystkich nieruchomości, w tym domu; koszty rachunków, zobowiązań
  • Koszty dodatkowe ponoszone przez kredytobiorcę: spłacane alimenty, posiadane i spłacane ubezpieczenia, koszty utrzymania samochodu itd.
  • Posiadane inne zobowiązania wobec banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych: wysokość uzyskanych kredytów, inne pożyczki, również kredyty ratalne
  • Wysokość limitów na kartach kredytowych i na koncie osobistym
sukces w pracy

Czy da się zwiększyć zdolność kredytową?

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Poprawienie zdolności kredytowej można rozpocząć od zamknięcia wszystkich kont z limitem kredytowym oraz usunięcia wszystkich kart kredytowych. Dzięki temu zdolność kredytowa wzrośnie o około 5-10%. Nawet w przypadku częstego nieużywania kart kredytowych, banki biorą pod uwagę takie limity, jako faktyczne kredyty zaciągnięte przez potencjalnego klienta.

Inne sposoby na zwiększenie zdolności kredytowej:

  • Zmiana umowy o pracę z tymczasowej na stałą
  • Wybór rat równych, zamiast malejących, w przypadku kredytów
  • Wydłużenie okresu kredytowania
  • Wybór kredytu w odpowiedniej walucie, która pozwala na zmniejszenie jego wysokości

Dodatkowo starając się o kredyt można dołączyć do wniosku kolejnego współkredytobiorcę np. małżeństwo ma większą szansę na dostanie kredytu mieszkaniowego, kiedy oboje małżonków będzie widniało, jako kredytobiorcy. Dzięki temu ogólna zdolność kredytowa do spłaty tego dokładnie zobowiązania zwiększa się, a bank chętniej udzieli zobowiązania.

Autor

Arkadiusz Pragier

Nazywam się Arkadiusz Pragier i prowadzę portal guldeny.pl. Interesuje się światem finansów od bardzo dawna stąd pomysł na prowadzenie takiej strony. Zapraszam wszystkich do dzielenia się wiadomościami i dyskusję za pośrednictwem komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *