Usługi pożyczkowe w parabankach są niewątpliwie usługami drogimi. Dzieje się tak dlatego, że firma pożyczkowa może o wiele więcej zaryzykować w przypadku niesprawdzenia swojego klienta w bazach dłużników oraz z powodu niezwykle błyskawicznej procedury pożyczkowej, która zwyczajnie uniemożliwia pełne “poznanie” klienta. Pożyczki przez Internet są dla nas wygodne, ale niestety generują spore koszty.

Stopy procentowe a parabanki

Ogólnie wysokość kredytów i pożyczek zależy od stóp procentowych NBP, które ustalane są na bieżąco przez Radę Polityki Pieniężnej. W przypadku gdy stopy te zostaną obniżone, wszyscy konsumenci składający wniosek o kredyt powinni liczyć na lepsze warunki jego zawarcia i spłatę mniejszych odsetek. Jednak w przypadku parabanków i podobnych instytucji finansowych proponujących pożyczki, odsetki nie są jedynymi kosztem ponoszonym przez klienta w przypadku zakupu tego produktu finansowego.

Przepisy bankowe i działalność firm pożyczkowych

Wśród przepisów, które w Polsce określają wysokość kosztów pożyczek i kredytów wymienić można:

 1. Ustawę z dnia z dnia 3 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek ustawowych
 3. Ustawę z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2002.72.665)

Musimy jednak pamiętać o tym, że parabanki i firmy pożyczkowe nie obowiązują przepisy zawarte w prawie bankowym! Klient zawierający transakcję z parabankiem chroniony jest jedynie przez prawo kodeksu cywilnego.
Niemniej jednak przepisy antylichwiarskie statuują jeden z najważniejszych przepisów prawa dotyczącego pożyczek:

wysokość odsetek czynności prawnej (pożyczki, kredytu, itd.) nie może przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym

Za co płacimy w firmie pożyczkowej?

Znajomość prawa pozwala nam już określić, że ceny pożyczek w firmach pożyczkowych nie powinny odbiegać od cen proponowanych w bankach. Tak jednak nie jest. Parabanki oprócz odsetek dodają do kosztów pożyczek tak zwane “opłaty dodatkowe” w skład, których wchodzą:

 • ubezpieczenie
 • premie dla firmy
 • za obsługę
 • za weryfikację i rejestrację
 • opłaty manipulacyjne

To właśnie one są kluczowymi kosztami w przypadku pożyczek w parabankach.

Przykładowe koszty dodatkowych prowizji

Podając przykład dodatkowych kosztów pożyczek w parabankach prześledzić można ofertę jednej z bardzo typowych firm pożyczkowych – Sms365.

 
Kwota (W PLN)
Prowizja za udzielenie (W PLN)
Termin pożyczkowania wynoszący 30 dni
200
50
300
75
600
150
900
225
1200
300
1500
375
2000
500
2500
625
3000
750

Oprócz samych odsetek pożyczki naliczonych z sumy pożyczki firma określa stałą kwotę prowizji dla każdej z nich. Dodatkowo nalicza również inne koszty powiązane, które zwiększają całkowitą sumę spłaty zobowiązania.

Koszty związane z przedłużeniem terminu spłąty

To jednak nie koniec kosztów związanych z pożyczką w parabanku. Dodatkowymi kosztami, które będziemy musieli spłacić są między innymi:

 • koszty związane z przedłużeniem
 • koszty windykacyjne
 • koszty związane z opóźnieniem spłaty

Nie wszyscy więc klienci będą musieli uiścić te dodatkowe opłaty, ale jeśli spojrzymy na maksymalne okresy pożyczkowania w parabankach wynoszące około 30 dni, to łatwo zauważyć, że spory odsetek klientów będzie pragnął przedłużyć pożyczkę choćby o kolejne 7 dni spłaty.

Przykładowe koszty związane z przedłużeniem terminu spłaty

Podając znowu przykład firmy Sms365 przeanalizować można typowe koszty prowizji przedłużenia:

 
Kwota (W PLN)
Prowizja za przedłużenie (W PLN)
Okres przedłużenia:
30 dni
200
60
300
90
600
180
900
270
1200
365
1500
450
2000
600
2500
750
3000
900

Koszty przedłużenia mogą być naprawdę spore i przypominać same koszty spłaty długu. Aby jedynie o 30 dni przedłużyć spłatę w wysokości 1500 zł musimy uiścić dodatkową opłatę wynoszącą prawie 1/3 całej kwoty pożyczki. Podobne zabiegi występują we wszystkich firmach pożyczkowych.

Dając następny przykład firmy NetCredit:

 
Kwota pożyczki (W PLN)
Prowizja za przedłużenie (W PLN)
Okres przedłużenia:
30 dni
1000
300
600
180
300
90
Okres przedłużenia:
14 dni
1000
250
600
150
300
75
Okres przedłużenia:
7 dni
1000
223
600
134
300
67

Jak zauważyliśmy, koszty pożyczek w parabankach są naprawdę wysokie. Dodatkowo towarzyszą im inne koszty związane z różnymi usługami pobocznymi.

Autor

Arkadiusz Pragier

Nazywam się Arkadiusz Pragier i prowadzę portal guldeny.pl. Interesuje się światem finansów od bardzo dawna stąd pomysł na prowadzenie takiej strony. Zapraszam wszystkich do dzielenia się wiadomościami i dyskusję za pośrednictwem komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *