Komisja Nadzoru Finansowego zażądała w te wakacje usunięcia wielu prezesów największych SKOK-ów w Polsce. Tylko na ostatnim posiedzeniu zażądano zmiany prezesa Kasy Krajowej SKOK – Rafała Matusiaka. Wcześniej KNF miała wątpliwości, co do sprawowania swoich funkcji przez prezesów między innymi Kasy Stefczyka i SKOK Wołomin.

Posiedzenia wrześniowe i sierpniowe

Ostatnie posiedzenie KFN we wrześniu poskutkowało żądaniem rady w sprawie dymisji prezesa Rafała Matusiaka z Kasy Krajowej SKOK. Na dwóch poprzednich sierpniowych posiedzeniach nie wydano zgodny na dalsze pełnienie funkcji prezesów wielu innych, mniej i bardzie znanych, SKOK-ów.

Usunięcie prezesów wymienionych spółek może mieć związek z ich nieodpowiedzialną czy nieostrożną polityką, która nie wzbudza zaufania w Komisji Nadzoru Finansowego. Po nowelizacji ustaw, KNF ma całkowite prawo do odwoływania prezesów SKOK-ów, ponieważ w tym względzie SKOK-i obowiązują w tej chwili te same prawa i obowiązki, co banki.

Argumenty KNF za odwołaniem prezesów

KNF przedstawiając swoje decyzje podało do publicznej wiadomości także informacje związane z ich podjęciem. Według Rady, najczęściej popełnianym przez prezesów SKOK-ów błędem jest brak gwarancji dobrego zarządzania swoją spółką i zgromadzonymi środkami.

Źle ocenia się również pracę głównych księgowych i niektórych członków zarządów SKOK-ów, w tym przede wszystkim Tomasza Bagińskiego, związanego tak samo, jak prezes Rafał Matusiak z Kasą Krajową SKOK.

Ostatnie zmiany wprowadzone przez KNF są najlepiej uargumentowane. Pojawia się tutaj cała lista zarzutów wobec menadżerów SKOK-ów, którzy w ogóle nie otrzymali zgodny na pełnienie swoich funkcji. Wcześniej KNF było bardziej „tajemnicze” i nie podawało przyczyn swojego postępowania, również w przypadku odwołania prezesów Kasy Stefczyka i SKOK Wołomin.

W dostępnym publicznie komunikacie z 229. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 września 2014 r. czytamy między innymi:

„Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu pełnienia swych funkcji przez prezesa i głównego księgowego Kasy Krajowej. Kasa Krajowa nie wypełniała w należyty sposób ustawowych obowiązków wynikających z art. 42 ustawy o skok w zakresie zapewnienia stabilności finansowej kas, a w szczególności udzielania kasom wsparcia finansowego ze środków funduszu stabilizacyjnego oraz sprawowania kontroli nad kasami dla zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nich oszczędności oraz zgodności działalności kas z przepisami prawa. O niewystarczającej jakości działań Kasy Krajowej w zakresie wspierania kas świadczy utrzymująca się złożona sytuacja ekonomiczno–finansowa sektora SKOK.”

ludzie w pracy

Błędy w polityce Kasy Krajowej SKOK

Ogromnym błędem zarządzających Kasą Krajową SKOK było zbyt wolne uruchomienie pieniędzy z funduszu stabilizacyjnego, który mógł być pomocny w przypadku jakichkolwiek problemów finansowych. Dodatkowym błędem było informowanie o staraniu się o pożyczki ze środków pomocowych organizacji WOCCU, które nigdy nie wpłynęły na konto Kasy Krajowej SKOK, mimo pełnienia przez Grzegorza Biereckiego funkcji prezesa WOCCU (wcześniej Grzegorz Bierecki był prezesem również Kasy Krajowej SKOK).
Problemy Kasy Krajowej SKOK wiążą się także z pełnieniem funkcji innych niż ustawowo określone, co podkreśla w swoim komunikacie KNF. Chodzi tutaj między innymi o poręczanie za podmioty niebędące członkami Kasy Krajowej SKOK. Stwierdzono również pewne nieprawidłowości w przeprowadzaniu kontroli i postępowaniach pokontrolnych w przyległych do Kasy SKOK-ach.

Autor

Arkadiusz Pragier

Nazywam się Arkadiusz Pragier i prowadzę portal guldeny.pl. Interesuje się światem finansów od bardzo dawna stąd pomysł na prowadzenie takiej strony. Zapraszam wszystkich do dzielenia się wiadomościami i dyskusję za pośrednictwem komentarzy.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *